Welkom op de site van onze praktijk.

Verhuisbericht

WE MOGEN U (VEILIG) BEHANDELEN.

Uit het oogpunt van veilig en verantwoord werken blijft het advies om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te gebruiken voor zowel de osteopaat als de patiënt. Het landelijk risiconiveau op dit moment is nog steeds ernstig. De RIVM Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis beschrijven het preventief gebruik van PBM, afhankelijk van de besmettingsgraad. Met name bij de risiconiveau’s zorgelijk en ernstig wordt het gebruik van een chirurgisch mondneusmasker van tenminste type II geadviseerd.

Het Nederlands Register voor Osteopaat (NRO) adviseert met klem om als medisch contactberoep de RIVM richtlijnen te volgen. Het betreft vanaf 25 februari GEEN verplichting. Wij zullen in overleg met u hiernaar handelen.

Op het moment van de afspraak moet u 24 uur vrij zijn van klachten die zouden kunnen wijzen op corona, denk o.a. aan keelpijn, neusverkouden, koorts en kuchen. Is er iemand binnen uw huishouden positief getest op corona? U moet zich dan meteen laten testen. Bij een positieve test in thuisisolatie en bij een negatieve test in thuisquarantaine, u kunt namelijk nog ziek worden. U kunt zich op of na dag 5 na het laatste contact met uw besmettelijke huisgenoot (opnieuw) laten testen, om te kijken of u uit quarantaine kan. De laatste informatie vindt u hier.

Mocht bovenstaande van toepassing zijn of mocht u twijfelen dan kunt u kosteloos uw afspraak verzetten.

MOGEN WIJ U TEVENS VRAGEN OM EEN GROTE (BAD)HANDDOEK EN NAAR KEUZE EEN MONDKAPJE MEE TE NEMEN.

Osteopathie is te inhoudelijk en uitgebreid om door middel van een site als deze volledig te kunnen zijn. Toch hopen wij u wat meer inhoudelijke informatie te geven over wat osteopathie wel, maar ook wat het niet is.

Steeds meer patiënten maken gebruik van osteopathie, ook al zit het niet in het basispakket van de ziektekostenverzekeringen. Waar enkele jaren geleden een osteopaat pas werd geraadpleegd na allerlei langdurige voorafgaande therapieën, kiezen nu steeds meer patiënten rechtstreeks voor osteopathie.
Een verwijzing is niet nodig, maar door de sterk groeiende bekendheid gaan huisartsen en specialisten meer en meer naar ons verwijzen. Dat we in één of twee behandelingen kunnen zeggen of we iets voor de patiënt kunnen betekenen spreekt hier in ons voordeel.

Inmiddels vormen wij de langst bestaande full-time praktijk in Nederland.  Vanuit vele duizenden behandelingen is makkelijk aantoonbaar dat wij naast effectief juist ook kostenbesparend kunnen zijn. Daarmee bent u zonder aanvullende verzekering stukken goedkoper uit. Ieder simpel rekensommetje toont aan dat de patiënt aan premie meer kwijt is dan wanneer hij/zij zelf zou betalen.

De osteopaat is de aangewezen persoon voor allerlei acute en chronische aandoeningen van functionele aard die met pijn en andere symptomen samenhangen. Door de zieke, en niet alleen de ziekte, te behandelen worden er vaak verbluffende resultaten geboekt.

Er bestaan veel misvattingen over de essentie van osteopathie, zelfs binnen de beroepsgroep. Meestal door gebrek aan kennis en respect haasten sommige “reguliere” zorgverleners zich om osteopathie in één adem te vernoemen met allerlei ”alternatieve genezers”. Osteopathie zou wetenschappelijk niets voor stellen. Niets is minder waar. Zo is osteopathie vanuit 23 COM’s (College of Osteopathic Medicine) de snelst groeiende medische beroepsgroep in de Verenigde Staten.

In de maatregel die de overheid overweegt om het “kraken” (manipulatie) aan banden te leggen kunnen wij ons volledig vinden. Alleen dat maakt, naast een gedegen opleiding en jarenlange ervaring, osteopathie tot een veilige behandelmethode.

Via de verschillende rubrieken en een aantal stellingen kunt u meer te weten komen over osteopathie in het algemeen en onze praktijk in het bijzonder.