Welkom op de site van onze praktijk.

Verhuisbericht

Met intens verdriet moeten we u melden dat we hoogstwaarschijnlijk vanaf 20 januari onze praktijk niet mogen openen. We nemen contact met u op om afspraken te verzetten. 

Er zijn vragen gesteld door de D66 en CDA en zij hebben tevens een motie ingediend bij minister van Ark over de situatie dat osteopaten tijdens de lockdown niet hun beroep kunnen uitoefenen. Stemming over deze en andere moties vindt pas op 19 januari plaats. We zullen er helaas vanuit moeten gaan dat we gesloten moeten blijven gedurende de lockdown tot en met 9 februari in de hoop dat dit nog veranderd. Blijf op de hoogte via: https://www.osteopathie-helmond.nl/actueel/

We kunnen elkaar misschien helpen als u deze petitie tekent.

Osteopathie is te inhoudelijk en uitgebreid om door middel van een site als deze volledig te kunnen zijn. Toch hopen wij u wat meer inhoudelijke informatie te geven over wat osteopathie wel, maar ook wat het niet is.

Steeds meer patiënten maken gebruik van osteopathie, ook al zit het niet in het basispakket van de ziektekostenverzekeringen. Waar enkele jaren geleden een osteopaat pas werd geraadpleegd na allerlei langdurige voorafgaande therapieën, kiezen nu steeds meer patiënten rechtstreeks voor osteopathie.
Een verwijzing is niet nodig, maar door de sterk groeiende bekendheid gaan huisartsen en specialisten meer en meer naar ons verwijzen. Dat we in één of twee behandelingen kunnen zeggen of we iets voor de patiënt kunnen betekenen spreekt hier in ons voordeel.

Inmiddels vormen wij de langst bestaande full-time praktijk in Nederland.  Vanuit vele duizenden behandelingen is makkelijk aantoonbaar dat wij naast effectief juist ook kostenbesparend kunnen zijn. Daarmee bent u zonder aanvullende verzekering stukken goedkoper uit. Ieder simpel rekensommetje toont aan dat de patiënt aan premie meer kwijt is dan wanneer hij/zij zelf zou betalen.

De osteopaat is de aangewezen persoon voor allerlei acute en chronische aandoeningen van functionele aard die met pijn en andere symptomen samenhangen. Door de zieke, en niet alleen de ziekte, te behandelen worden er vaak verbluffende resultaten geboekt.

Er bestaan veel misvattingen over de essentie van osteopathie, zelfs binnen de beroepsgroep. Meestal door gebrek aan kennis en respect haasten sommige “reguliere” zorgverleners zich om osteopathie in één adem te vernoemen met allerlei ”alternatieve genezers”. Osteopathie zou wetenschappelijk niets voor stellen. Niets is minder waar. Zo is osteopathie vanuit 23 COM’s (College of Osteopathic Medicine) de snelst groeiende medische beroepsgroep in de Verenigde Staten.

In de maatregel die de overheid overweegt om het “kraken” aan banden te leggen kunnen wij ons volledig vinden. Alleen dat maakt, naast een gedegen opleiding en jarenlange ervaring, osteopathie tot een veilige behandelmethode.

Via de verschillende rubrieken en een aantal stellingen kunt u meer te weten komen over osteopathie in het algemeen en onze praktijk in het bijzonder.