Wijziging Coronamaatregelen Contactberoepen

Mondkapjesplicht Patiënt en Osteopaat:

Onze regering heeft de maatregelen voor alle contactberoepen aangescherpt. Ons beroepsvereniging heeft de leidraad infectiepreventie COVID-19 hierop aangepast. Vanaf zaterdag 6 november 2021 moeten hierdoor zowel patiënt als osteopaat een mondkapje dragen. Voorafgaande aan de behandeling blijft het noodzakelijk om via een triageschema vast te stellen of tot fysieke behandeling kan worden overgegaan.

Flowcard Triageschema