Baby’s en kinderen

Een geboorteproces is een stressvolle ervaring. Maar ook voorvallen tijdens de zwangerschap kunnen al een onmiskenbare invloed hebben op het functioneren en verdere ontwikkeling van het kind.

Zo kan een geboorte ogenschijnlijk geen gevolgen hebben, maar toch aanleiding geven voor latere problemen van allerlei aard. Daarom is osteopathische aandacht voor de allerkleinsten noodzaak. Meer en meer wordt elke pasgeborene ook door een deskundig osteopaat beoordeeld.

Grondige studie, kennis en ervaring zijn een absolute “must” om het kind veilig en effectief te benaderen. In onze praktijk is die achtergrond en ruime ervaring aanwezig.

Allerlei mogelijke problemen die zich bij baby’s en kinderen kunnen voordoen, vormen een dankbare indicatie voor osteopathie. “Huil- of spuugbaby’s”, kinderen met slaap-, lees- of gedragsproblemen, problemen met het voeden, de spijsvertering, continentie, concentratie, blijken vaak verrassend goed te reageren. Tijdig osteopathie voorkomt allerlei problemen voor later.

Problemen zijn zeker niet alleen te herleiden naar een paar  ”nekwerveltjes”. Het in dit verband  vaak genoemde “Kiss-syndroom” en de daarbij uitgevoerde behandeling staan lijnrecht op de aloude en veilige osteopatische aanpak. In onze praktijk wordt er niet “gekraakt”.

Niet alle huisartsen, kinderartsen, paramedici en consultatiebureaus zijn bekend met de mogelijkheden en werkwijze, die osteopathie bij het behandelen van baby’s en kinderen te bieden heeft. Een aanvankelijke afwijzing of terughoudendheid  is dan ook begrijpelijk, maar verandert vaak in waardering als zij kennis nemen van het effect en de veilige manier van behandelen.

Door te streven naar meer samenwerking met andere disciplines hopen en verwachten wij voor de toekomst meer baby’s en kinderen tijdig te zien.

Hier treft u een vragenlijst aan. Wilt u deze voor het bezoek aan onze praktijk uitprinten en ingevuld meenemen:

Vragenlijst baby kind

Belangrijk:

  • De vragenlijst thuis invullen en meebrengen.
  • Zorg voor loszittende kleding.
  • Bereid uw kind voor: alleen maar lekker lui liggen; geen rekken, duwen of trekken; lees samen onze kidscorner
  • Breng de speen, favoriete knuffel of een filmpje op smartphone of tablet mee.
  • Flesvoeding werkt vaak prima.
  • Kom alleen met uw kind. Andere kinderen/toeschouwers kunnen de behandeling verstoren.
  • Kom op tijd, maar niet te vroeg. Lang wachten maakt onrustig.

Hoe vertrouwder uw kind zich voelt, hoe effectiever er behandeld kan worden. Vaak vallen baby’s en kinderen tijdens de behandeling in slaap.