Ad 3: Van nature vindt genezen vanzelf plaats

Het lichaam bezit het vermogen om zichzelf te genezen.

Genezen is het weer gezond worden door herstellen van ziekte of verwonding. Het is een complex samengesteld continue proces kenmerkend voor het leven. Dit geldt voor het herstel van een ontsteking, verwonding, verstuiking, breuk of wat dan ook. Ieder lichaam is daar continue mee bezig, 24/7, een leven lang. Soms is het eigen herstellende vermogen niet toereikend. Zonder hulp van buitenaf kan een bloeding bijvoorbeeld fataal zijn en zo heeft bijvoorbeeld penicilline ontelbare levens gered.

De mate van gezondheid bepaalt het genezend vermogen. We worden kwetsbaarder naarmate we ouder worden. Uiterst fijne ritmische allesbepalende bewegingen, embryonale rotaties waarneembaar vanaf de bevruchting, geven vorm aan onze anatomie. Osteopathie respecteert dat als geen ander, terwijl heel veel “wetenschappers” daar klakkeloos aan voorbij gaan.  Ook al ziet men de “beweging” niet of kan men hem niet direct waarnemen betekent niet dat zij er niet is! Door de anatomie en fysiologie volledig en grondig te bestuderen en uiterst nauwkeurig waar te nemen, kun je in het lichaam altijd aanwezige bewegingen volgen en zelfs gebruiken om het lichaam weer zo veel en goed mogelijk te laten functioneren. De mate van gezondheid wordt mede bepaald door de kwaliteit en kwantiteit van bewegen. Kortom: Gezondheid = Bewegen.

Ziekte betekent in dit verband verlies van beweging, tijdelijk of definitief, “ergens” in het lichaam. Kortom: Ieder lichaam bezit in zekere mate eigen “genezende krachten” en de aangeboren eigenschap zichzelf te verdedigen tegen verstoring van het fysiologisch evenwicht (homeostase). Dit houdt normaal gesproken de gezondheid in stand. Het onderkennen, het uiteindelijk stimuleren of laten herstellen van dit wonderlijke vermogen vormt het aangrijpingspunt voor osteopathie : ‘Het lichaam geneest zichzelf’.

Nu begrijpt u dat A.T. Still stelde:

“Find health, anyone can find disease”

“Vind gezondheid, iedereen kan ziekte vinden”

←terug naar vorige pagina