Over
Osteopathie

Osteopathie is een volwaardige geneeskunst. Zij is gebaseerd op een uitgebreide medische gedachtegang en wetenschappelijke inzichten. Osteopathie kan worden beschouwd als een wetenschap, een filosofie en een vaardigheid binnen de hedendaagse gezondheidszorg. Zij doet dit op basis van een originele denkwijze en originele principes voor het onderzoeken en behandelen van de patiënt. Het bijzondere van osteopathie vindt u terug in haar uitgangspunten.

De wetenschap binnen de osteopathie is gebaseerd op een specifieke, zeer gedegen kennis van ontwikkelingsleer (embryologie), de bouw (anatomie) en functieleer (fysiologie) van het menselijke lichaam. Daarnaast is de kennis nodig van biologie, hygiëne, voedingsleer, medische beeldvorming en psychologie. Een osteopaat moet ook de deskundigheid hebben om ernstige ziektes te herkennen of uit te sluiten.

Een osteopaat moet dus grondig onderwezen, geëxamineerd, maar ook bijgeschoold zijn in al deze vakken. Overigens zijn wij van mening dat iedere zichzelf respecterende behandelvorm een dergelijk omschreven en vastgelegd scholingsplan zou moeten bevatten. Dit om niet alleen effectief, maar ook veilig met patiënten bezig te mogen zijn. We spreken immers over gezondheidszorg.

uitroeptekenOsteopathie is géén vervanging van de behandeling door een medicus! Bij acute koorts, ziekte, shocktoestand, direct na een val of bij abnormale symptomen van welke aard dan ook, moet u altijd eerst uw (kinder-) arts raadplegen voordat u een osteopaat consulteert.