Waar kunt u met uw bezwaren terecht?

Bezwaar maken dat osteopaten niet open mogen?
Er is nog altijd geen behandeling mogelijk omdat we nog steeds niet zijn toegevoegd aan de lijst met toegestane contactberoepen.

Ondanks dat het ministerie van VWS ons inmiddels wel als zorg ziet worden we nog altijd niet toegelaten. Onze beroepsgroep is voor onze patiënten volop bezig om dit te veranderen (u kunt dit volgen op Facebook, LinkedIn of via de NVO website)

Wat zou u zelf nog kunnen doen?

  • De petitie ondertekenen als u dat nog niet gedaan heeft.
  • Een bezwaar maken bij de Inspectie IGJ waarbij u: Aangeeft wie uw (para)medische verwijzer is en/of aangeeft dat u de zorg die u bij de osteopathie heeft gevonden niet (voldoende) heeft kunnen krijgen bij de (para)medische hulpverleners. Anders gezegd de reden geven waarom het voor u belangrijk is dat wij open zijn. De Inspectie IGJ verzamelt alle zorgsignalen met betrekking tot de zorg en melden dit bij het ministerie van VWS.
  • Terugkoppelen aan uw verwijzer dat u de de zorg die verwezen is niet kunt ontvangen.
  • Indien u niet doorverwezen bent of specifiek door uw huisarts bent doorverwezen, kunt u terugkoppelen aan uw huisarts dat benodigde osteopathische zorg nu niet geleverd kan worden. U kunt met hem/haar eventuele alternatieven bespreken. Hij/zij kan, als er geen alternatief voorhanden is, dit melden bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).
  • u kunt natuurlijk ook bij uw zorgverzekeraar melden dat u verzekerde zorg niet kunt ontvangen en hen vragen of er een passend alternatief is.

Met zorgzame groet, Bernard van Engelen en Frans van Poppel