VWS en IGJ in beraad over osteopathie

VWS en IGJ in beraad over osteopathie

Publicatiedatum: 01-05-2020

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) bericht het volgende:

Vanmiddag werd bekend dat de Inspectie (IGJ) en VWS de positie van osteopaten opnieuw bespreken. VWS heeft ons zojuist bericht dat ze in de loop van volgende week duidelijkheid te geven.

Uit gesprekken tussen de NVO met IGJ is gebleken dat de Inspectie pleitbezorger is voor het (gedeeltelijk) heropenen van de osteopathiepraktijken.
Belangrijk was dat we een aantal zaken konden aanleveren die inzicht geven in onze kwaliteit. Gelukkig is daar de laatste jaren veel in geïnvesteerd. Hopelijk is het voldoende voor VWS.

Persbericht
Parallel daaraan is vanmiddag ook een persbericht gestuurd waarin aandacht wordt gevraagd voor onze situatie. Dit persbericht kunt u vinden op onze website. Of dit bericht wordt opgepikt door de media moeten we afwachten. We houden u op de hoogte.

Leidraad en triageschema
Inmiddels heeft de Covid-19-werkgroep een nieuwe versie van de leidraad geproduceerd. De conceptversie hiervan ligt bij IGJ en VWS voor input en opmerkingen. Na verwerking wordt de leidraad u toegestuurd.