Toelichting op ons logo

Toelichting op ons logo:

Afgeleid van het wiggebeen (os sphenoidale) wat mede de schedelbasis vormt en bepalend is voor zowel het neurocranium ( hersenschedel) als het viscerocranium (aangezicht) Het sphenoid staat direct in verbinding met bijna alle andere 28 botstukken waar de schedel uit is opgebouwd. Het vormt een “zadel” met daarin de hypofyse, bevat bijholtes bekleedt met slijmvlies , kent van oorsprong 12 afzonderlijke beenkernen en wordt gevormd tot bijzonder botstuk ,verbonden is met falx en tentorium (vliezen tussen de hersenen verlopend). Uiteindelijk draagt het de “sporen”van de bewegingen die het heeft doorgemaakt en zal blijven doormaken, tot in detail en bijzonder interessant bij nauwkeurige analyse.
Een fantastische uiting van moeder natuur en daarmee van de osteopatische gedachtegang.