Toch weer een motie, dit keer van D66 en CDA

Waarschijnlijk mogen we 20 januari niet open! De stemming van de verschillende moties is op 19 januari. Wij zullen vanaf volgende week geplande afspraken met u persoonlijk verzetten en helaas met intens verdriet onze planning weer moeten opschuiven.

Bericht van onze beroepsvereniging NVO met publicatiedatum: 14-01-2021.

Op politiek niveau is onze situatie onder de aandacht. Dat is goed nieuws. Er heeft overleg plaatsgevonden over onze situatie en weer is er een motie ingediend die ons verder zou kunnen helpen.

Beste leden,

Het besluit dat de minister of de Kamer gaat nemen is wel definitief, we hebben dat niet meer in de hand. Natuurlijk souffleren we onze voorstanders, maar de uitvoering vindt plaats binnen het politieke steekspel tussen partijen, coalities en oppositie, aankomende verkiezingen en ieders achterban, kortom een wereld met zijn eigen wetten. In dit bericht meer over wat er vandaag heeft gespeeld.

Er zijn vragen gesteld door mw. Bergkamp (D66) aan minister van Ark. Mw. Bergkamp heeft hierbij het punt van de chiropractors en osteopaten opgebracht, begrip getoond dat de minister COVID-19 moet bestrijden, vooral ook in het licht van de Britse variant. Duidelijk is ook dat mw. Bergkamp nu geen diepgaande principiële discussie wil voeren. Enkele vragen die zijn gesteld zijn:

  • Kan de minister niet een uitzondering maken voor osteopaten en chiropractors, denk aan huilbaby’s?
  • Kan het bijv. niet met een verwijzing van een arts?
  • Kan de minister deze belemmering voor patiënten opheffen door flexibel te zijn?

De minister houdt echter vast aan de argumentatie zoals ook door VWS is gegeven in een door de NVO vandaag ontvangen brief. Ook heeft de minister begrip voor het dilemma dat is gerezen zoals huilbaby’s die niet behandeld mogen worden, maar suggereert dat er dan een doorverwijzing moet komen naar een ‘alternatief dat … kan op basis van de criteria’. Hierop heeft Mw. Bergkamp gevraagd of huilbaby’s dan via de huisarts naar een osteopaat mogen. De minister gaat daar niet mee akkoord, ‘want dan zijn er 100-en uitzonderingen mogelijk’ en dat wil ze niet i.v.m. de pandemie.

Op een later moment is er door Kamerleden van den Berg (CDA) en Bergkamp (D66) een motie ingediend:

Overwegende dat veel mensen met ingrijpend fysieke klachten tijdens de lockdown niet terecht kunnen bij hun chiropractor of osteopaat, omdat zij niet kwalificeren als medisch contactberoep; overwegende dat ze daardoor worden beperkt in hun functioneren; verzoekt de regering op korte termijn in samenspraak met huisartsen en fysiotherapeuten tot een oplossing te komen voor deze mensen.

Deze motie wordt waarschijnlijk komende dinsdag ter stemming gebracht. Omdat de minister de motie dit keer niet heeft ontraden, is er gerede kans dat er een Kamermeerderheid voor zal zijn. En als dat zo is, dan is ook nog onduidelijk wat dit concreet voor ons gaat betekenen. Daarom zoeken we contact met VWS en verantwoordelijke partijen om bij het overleg betrokken te worden. Het gaat immers om onze patiënten en expertise.

Zodra er meer bekend is houden we u weer op de hoogte.

Het NVO-bestuur

We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden en u zo goed mogelijk proberen bij te staan. Blijf ons bij voorkeur mailen (info@osteopathie-helmond.nl) als u onze raad nodig heeft, maar bellen kan natuurlijk ook (0492-546548).

Met zorgzame groet en intens medeleven, Bernard van Engelen en Frans van Poppel