Van alle geneeswijzen is Osteopathie het minst “alternatief”

Genezen gebeurt alleen vanuit het lichaam zelf.

Wanneer kunnen we van  “genezen” spreken?
Genezen is het weer gezond worden door herstellen van ziekte of verwonding.
Het is een complex samengesteld continue proces wat ieder levend organisme kenmerkt. Dit geldt niet alleen voor de homeostase, maar ook voor het herstel van een ontsteking, verwonding, verstuiking, breuk of wat dan ook.  Ieder lichaam is hier continue mee bezig, 24 uur per dag, een leven lang.

Wat is daarvoor nodig?
Gezondheid, ofwel het optimaal samengaan van alle lichaamsfuncties, bepaalt het genezend vermogen. Dit besef vormt mede de osteopathische gedachtegang.

Allerlei denkvormen (meridianen, chakra’s, enz.), maar juist ook de protocollaire “reguliere geneeskunde” vormen een alternatief rondom het natuurlijke genezingsproces.

Geheel onterecht blijven medici, verzekeraars en de politiek osteopathie op één hoop vegen met allerlei denkbare “alternatieve genezers ” met alle gevolgen van dien.