Des te eerder er aan de basis van een bepalend probleem gewerkt wordt, des te beter!

Daarom is de osteopatische aandacht voor baby’s en kinderen uitermate belangrijk. Problemen voor het kind kunnen zich al voordoen voor maar zeker rondom de geboorte. Zoals soms na een vacuümextractie, een moeilijke bevalling of later na bijvoorbeeld een val.

Overmatige onrust, huilen, overstrekken, geen regelmaat, spugen, voorkeursligging zijn enkele redenen voor consultatie. Maar net zo belangrijk is dat daarmee een onnodige ‘strain’ tijdig wordt opgelost. Hoe langer een probleem voortduurt op gebied van functie, des te groter zijn de gevolgen later. ‘Strains’ die soms jaren later zouden kunnen leiden tot functieproblemen van allerlei aard.  Op het gebied van spijsvertering, bewegingsapparaat, concentratie, enz..

Juist bij baby’s en kinderen is het zaak om met respect en dus subtiel te werk te gaan: het lichaam geneest zichzelf niet met geweld. Osteopathie respecteert dat als geen ander.

Directe manipulaties, “kraken”, rekken en trekken zijn daarmee uiterst bedenkelijk en voor ons uit den boze.

Osteopathie is juist GEEN opeenstapeling van technieken; osteopathie is een filosofie die pas begrepen wordt na een gedegen studie van onder andere anatomie, fysiologie en embryologie. Helaas is dit geen gemeengoed binnen de wereld van de osteopaten.

uitroeptekenOsteopathie is géén vervanging van de behandeling door een medicus! Bij acute koorts, ziekte, shocktoestand, direct na een val of bij abnormale symptomen van welke aard dan ook, moet u altijd eerst uw (kinder-) arts raadplegen voordat u een osteopaat consulteert.