Privacystatements – Privacybeleid Praktijk voor Osteopathie Helmond

Privacystatements – Privacybeleid Praktijk voor Osteopathie Helmond

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Privacywetgeving in werking treden. Het gaat  om de Privacy Richtlijn (95/46/EG) en de Richtlijn privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG), de nationale wetten ter uitvoering van deze richtlijnen en/of, in voorkomend geval, de verordening (EU) 2016/679 (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”). Een en ander samengevat als de AVG. Deze wetgeving zal de wet Bescherming persoonsgegevens vervangen. De AVG verwacht een meer pro-actieve rol van iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt.

U kunt in onze onderstaande Privacystatements lezen hoe wij hier in onze praktijk mee omgaan.

Privacystatement F.J.M. van Poppel D.O.-M.R.O.

Privacystatement B.L. van Engelen D.O.-M.R.O.