Praktijk moet sluiten tot 20 mei

De praktijk heeft weer moeten sluiten.

Onze beroepsvereniging heeft op 29 april een mail van het ministerie van VWS ontvangen waardoor onze praktijk is gesloten tot 20 mei.

“Er is een verbod op contactberoepen, …. Zoals u in de randvoorwaarden heeft kunnen lezen mag zorg verleend worden als het gaat om zorg uit hoofde van de Zorgverzekeringswet (basispakket) en/of zorg die wordt verleend door zorgprofessionals die vallen onder de reikwijdte van de Wet BIG (art. 3 & art.34). De osteopaat valt niet onder de Wet BIG en wordt daarin niet benoemd, daarnaast valt de zorg die geleverd wordt niet binnen het basispakket. De uitzondering geldt daardoor niet voor osteopaten.”

Dit betekent een koerswijziging bij VWS omdat we vanaf 16 april wel onder stricte voorwaarden mochten behandelen. Onze beroepsgroep (NVO) gaat nu onderzoeken of zij een procedure kunnen beginnen tegen dit besluit van het ministerie van VWS.

We proberen u via onze website op de hoogte te houden!

Voor overleg of plannen van een afspraak blijft onze praktijk bereikbaar.
Bij voorkeur contact via de mail info@osteopathie-helmond.nl, maar u kunt ook onze voicemail inspreken op 0492-546548.

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Met zorgzame groet, 

Bernard van Engelen en Frans van Poppel