Osteopathie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hierdoor heeft het géén invloed op het eigen risico!

– Osteopathie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hierdoor heeft het géén invloed op het eigen risico! –

‘Ruim 8 procent verzekerden mijdt zorg vanwege eigen risico’
Bron NU.nl 21 september 2015

Bijna een op de vijf verzekerden (18 procent) heeft dit jaar weleens zorg uitgesteld of gemeden. Nagenoeg de helft van hen deed dit vanwege het eigen risico.
Dat blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo onder 793 volwassenen in opdracht van zorgverzekeraar VGZ.
Bijna de helft (47 procent) van de groep die zorg heeft gemeden of uitgesteld, deed dit omdat het te veel geld kostte of omdat zo het eigen risico uitgespaard kon worden.
Verder blijkt 26 procent van de zorgmijders pas medische hulp te zoeken bij ernstige klachten en dacht 23 procent dat het vanzelf weer over zou gaan. Daarnaast zegt 17 procent zorg te hebben gemeden, omdat het niet te betalen was.

Alsnog
Van de groep uitstellers en zorgmijders zijn zes op de tien later alsnog naar een arts gegaan. Ruim 40 procent is dus helemaal niet meer geweest. Bij bijna twee derde van de verzekerden die zorg hebben uitgesteld, zijn de klachten daarna verergerd.
Het merendeel heeft een bezoek aan de huisarts gemeden of uitgesteld. Ook zorg bij een specialist in het ziekenhuis en medicijnen op recept werden vaak als voorbeeld genoemd.

Misverstanden
Er leven wat misverstanden over wat wel en niet onder het eigen risico valt. Zo weet bijna een derde niet dat een bezoek aan de huisarts niet onder het eigen risico valt.
Hoewel huisartsenzorg in het basispakket zit, valt dit toch niet onder het eigen risico. Het is een uitzondering om de zorg toegankelijk te houden. Drie kwart weet evenmin dat dit ook geldt voor kraamzorg. Daarnaast weten bijna twee op drie niet dat zorg voor kinderen tot achttien jaar ook door de verzekeraar vergoed wordt.
Tegelijkertijd denkt ruim een derde ten onrechte dat spoedeisende hulp is uitgezonderd van het eigen risico. Hetzelfde misverstand bestaat over ambulancevervoer (19 procent), zorg bij een specialist in een ziekenhuis (18 procent) en fysiotherapie voor sommige aandoeningen (15 procent).
Al deze vormen van zorg vallen wel onder het eigen risico.

Hoger eigen risico
Zo’n 12 procent van de respondenten heeft dit jaar voor een hoger eigen risico gekozen dan de wettelijk verplichte 375 euro. Voor 7 procent geldt dat zij het hoogst mogelijke eigen risico van 875 euro hebben ingesteld.
Deze verzekerden krijgen in ruil daarvoor korting op hun zorgpremie, maar moeten dus in totaal meer zelf betalen als zij zorg uit het basispakket gebruiken.

Slechte zaak
Een meerderheid van 57 procent vindt het een slechte zaak dat het eigen risico vorig jaar is verhoogd, omdat het de zorg onbetaalbaar maakt voor sommige groepen. Toch vindt 12 procent een verhoging wel goed, omdat mensen dan niet voor alle kleine klachten naar een arts gaan.
Drie kwart van de respondenten is voor het bestaan van een eigen risico, maar gemiddeld genomen vinden ze een eigen risico van 210 euro acceptabel. Dat is flink lager dan het huidige bedrag.

Onverstandig
Verzekeraar VGZ vindt het onverstandig dat het kabinet het eigen risico volgend jaar verder wil verhogen. In 2016 moeten verzekerden tot 385 euro bijdragen voor de meeste zorg uit het basispakket.
Mensen stellen zorg uit door de hoogte van het eigen risico, dat verergert in veel gevallen de klachten en het leidt uiteindelijk tot hogere zorgkosten“, stelt bestuursvoorzitter Tom Kliphuis van VGZ.

Lees ook eens: Osteopathie had waarschijnlijk veel eerder iets voor u kunnen betekenen