Osteopathie noodzakelijke zorg?

Osteopathie noodzakelijke zorg?

Heeft u de osteopathische zorg nodig. Onze beroepsgroep is volop bezig om osteopathie op de lijst van toegestane contactberoepen te krijgen.
We hebben contact met de tweede kamer. Men verzoekt ons om filmpjes te sturen waarin patiënten de noodzaak van hun Osteopathische ZORG aangeven. Mocht u hieraan willen meedoen? Stuur uw filmpje naar info@osteopathie-helmond.nl.