Gebruik mondkapjes voor patiënt en behandelaar is vanaf 25 februari niet meer verplicht.

Uit het oogpunt van veilig en verantwoord werken blijft het advies om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te gebruiken voor zowel de osteopaat als de patiënt. Het landelijk risiconiveau op dit moment is nog steeds ernstig. De RIVM Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis beschrijven het preventief gebruik van PBM, afhankelijk van de besmettingsgraad. Met name bij de risiconiveau’s zorgelijk en ernstig wordt het gebruik van een chirurgisch mondneusmasker van tenminste type II geadviseerd.

Het Nederlands Register voor Osteopaat (NRO) adviseert met klem om als medisch contactberoep de RIVM richtlijnen te volgen. Het betreft vanaf 25 februari geen verplichting. Wij zullen in overleg met u hiernaar handelen.