Nieuwsbrief NVO

Nieuwsbrief NVO.

Door de val van het kabinet is de stemming over de moties die betrekking hebben op osteopathie verzet naar woensdag 20-1.

Woensdag worden er drie moties ter stemming gebracht die voor ons beroep relevant zijn:

  1. De motie van Van Haga (FvD) en Van Kooten-Arissen waarin de vraag om alternatieve zorgverleners weer aan het werk te laten tijdens deze lockdown.
  2. De motie van Kuzu (DENK) die vraagt om alternatieve therapeuten met een BIG achtergrond weer aan het werk te laten.
  3. De motie van Bergkamp (D66) en Van den Berg (CDA) waarin de regering wordt verzocht om, in samenspraak met huisartsen en fysiotherapeuten, een oplossing te vinden zodat patiënten met ingrijpend fysieke klachten naar een osteopaat of chiropractor kunnen.

De eerste twee moties zijn door de minister ontraden, wat betekent dat er een kleien kans is op een meerderheid. De derde motie maakt veel meer kans.

Ook bij een meerderheid nog onzekerheid
De NVO heeft steeds overleg gehad met Vera Bergkamp (D66) en Jona van den Berg (CDA). Met name Vera Bergkamp heeft veel voor ons gedaan door in overleg met de minister zowel schriftelijke als mondelinge vragen te stellen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot bovenstaande motie waarin het verzoek om tot een oplossing te komen voor het feit dat chiropractoren en osteopaten niet mogen werken. De uitwerking van deze motie is lastig omdat de oplossing voor het probleem wordt gezocht bij de fysiotherapeuten en huisartsen.

Als de motie wordt aangenomen zullen minister en ambtenaren van VWS e.e.a. moeten uitwerken. Wie men daarvoor gaat uitnodigen is onbekend, maar uiteraard wil de NVO daarbij aanwezig zijn. En ook hier hebben Bergkamp en Van den Berg voor ons gelobbyd door zowel bij VWS als bij minister van Ark hierop aan te dringen. Ook de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) zal willen aanschuiven. De NVO is al langer in contact met deze groep. Belangrijk, want de motie gaat ook over hen.

En wat als…?
We hopen natuurlijk dat de motie ervoor zorgt dat we in het vervolg van de lockdown op enige manier aan het werk kunnen. Mocht het allemaal niet positief uitpakken voor ons, dan resten er weinig mogelijkheden voor actie. Neemt niet weg dat we daar toch nu al over nadenken. Laten we hopen dat het niet nodig is