Nieuwsbrief NVO

Nieuw voorstel met CEN/NEN-norm als troef vindt geen gehoor bij de minister.

Beste leden,

Vorige week hebben we samen met de chiropractoren een voorstel gedaan aan VWS om de praktijken toch te open. Insteek was om te zoeken naar een andere definitie waardoor het aantal therapeuten dat extra aan het werk zou gaan ernstig gereduceerd zou zijn. Dit voorstel is door VWS van tafel geveegd.

Tweede kans
Ondertussen bleek uit informele gesprekken met ambtenaren van VWS dat deze denkrichting toch mogelijk kans zou maken. We hebben daarop afgelopen woensdag een ultieme poging gewaagd en alle argumenten nogmaals op een rijtje gezet en een iets andere definitie gevonden, waarbij alleen de osteopaten en chiropractoren zouden mogen werken (samen ongeveer 1.000). Belangrijk hierbij is een CEN en NEN-norm die alleen wij en de chiropractoren hebben.

Helaas bereikte vandaag ons het bericht dat ook hier geen gehoor aan wordt gegeven. Langs onofficiële weg hebben we direct van de minister gehoord dat ze hoe dan ook niet gaat afwijken van het kabinetsbesluit en wij dus tot in ieder geval 02-03 gesloten moeten blijven.