Nieuwsbrief NVO

Lockdown tot en met 2 maart: Hoe nu verder?

De beroepsvereniging heeft haar uiterste best gedaan voor haar leden en hun patiënten, maar dat heeft (nog) niet tot het gewenste resultaat geleid.

Steeds maar weer wordt de lockdown verlengd en steeds wordt het gevoel van onrecht en frustratie groter. Wat kunnen we nog, en wat zijn de afwegingen van het bestuur?

Contactberoepen mogen niet werken, er is een uitzondering voor zorgberoepen. Dit geldt niet voor alle zorg maar voor een lijst met uitgezonderde beroepen. Voor deze lijst heeft VWS gezocht naar zo helder mogelijke criteria. Osteopathie valt buiten deze criteria. Uiteindelijk is de enige die de beslissing kan nemen om ons alsnog op de lijst te plaatsen de minister van medische zorg; Tamara van Ark. Zij heeft door de coronawet extra bevoegdheden om maatregelen te nemen voor het bestrijden van de pandemie.

Er zijn diverse manieren hoe zij bewogen kan worden ons op de lijst te zetten.
Het zou juridisch afgedwongen kunnen worden of middels een politiek besluit. Het politieke besluit zou kunnen worden beïnvloed door druk vanuit de publieke opinie.
Als het had gekund was de juridische weg het gemakkelijkst en het snelst. Een kortgeding vindt binnen een paar dagen plaats en geeft direct uitsluitsel. Niet voor niets hebben we die mogelijkheid direct laten onderzoeken. Deze weg bleek kansloos, daarover hebben we in de diverse nieuwsberichten bericht.

Zowel vanuit VWS als vanuit de politiek als door onze adviseurs is dat ten stelligste afgeraden omdat daarmee de deur naar VWS en de politiek dicht gaat voor constructief overleg dat nodig is voor wettelijke erkenning op de langere termijn. Daarmee is de juridische weg voor ons geen optie meer.

Media-aandacht is geen doel op zich maar een middel om bij de politiek onder de aandacht te komen en hen (de minister dus) te bewegen tot het besluit ons op de lijst met uitgezonderde beroepen te zetten. Bijvangst zou de aandacht voor ons vak in z’n algemeenheid kunnen zijn.

We zijn dan ook direct begonnen met de media campagne. Tegelijkertijd zijn we in gesprek gegaan met VWS en gepoogd in direct contact te komen met de politiek.

Al deze zaken steeds met veel hulp van de leden en onze adviseurs.

VWS bleef slechts herhalen dat de situatie is zoals hij is en zij er niet over gaan maar de politiek, zij voeren slechts uit. Hoewel ze wel hebben aangegeven verschil te zien tussen ons en andere beroepen in het complementaire veld. In de media verschenen we in kranten, op tv, op de radio en online. Langzamerhand kwamen we steeds dichter bij de direct politiek betrokkenen.

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in overleg met diverse Kamerleden en daardoor vragen aan de minister over onze situatie en een motie in de Tweede Kamer.

Dit alles heeft de minister niet doen bewegen. Zij heeft aangegeven dat er geen ruimte is voor versoepelingen indien het aantal besmettingen daar geen aanleiding toe geeft. Diverse Tweede Kamerleden hebben ons aangegeven dat het boek daarmee dicht is en dat we niet kunnen rekenen op aanpassing van de lijst omdat er geen politieke wil voor is. Ze hebben aangegeven dat het goed is om op de langere termijn te streven naar erkenning.

Daarmee zijn we aan het einde van onze mogelijkheden gekomen; juridisch kan niets, media heeft alleen zin om de politiek te beïnvloeden en de politiek hebben we op de best mogelijke manier voor ons aan het werk gehad zonder resultaat.

Je kunt natuurlijk tegen beter weten in alles nogmaals optuigen. Daar gaat veel energie en geld inzitten met eigenlijk op voorhand al bekende uitkomst en mogelijk schadelijke bijeffecten.

Beter kun je daarom nu het gewonnen terrein gebruiken om te streven naar een zo snel mogelijk betere positie van ons vak in de nabije toekomst, liefst erkenning.

Dit betekent dat we niet meer groot gaan inzetten op media-aandacht of proberen politici te bewegen iets voor ons te doen op de hele korte termijn wetende dat dat zinloos is.

Hoewel we voor de korte termijn niets bereikt hebben geldt dat zeker niet voor de wat langere termijn. Het was reeds bekend dat er bij VWS en zeker bij IGJ positief over osteopathie gedacht wordt. Nu is het ook zwart-op-wit aan ons gemeld dat we een belangrijke rol spelen in de zorg. Ook binnen de politiek hebben we nu gesprekspartners die ons willen helpen om het vak verder te brengen.

Wat we gaan doen de komende tijd is het volgende:

We blijven natuurlijk alert op de mogelijkheden die zich voordoen m.b.t. het onder de aandacht brengen van de osteopathie als dat een kans geeft op toch eerder open gaan van de praktijken.
We gaan de bestaande politieke contacten benutten en alle energie nu inzetten voor verbeteren van onze positie op de langere termijn.
We gaan tools ontwikkelen die leden kunnen gebruiken om extra aandacht te krijgen voor hun praktijk zodra we weer open kunnen. Dit geldt zowel voor verwijzers als patiënten.
We blijven de osteopathie onder de aandacht houden in het kader van onze PR.
We zullen de leden nog dringender gaan vragen bij te dragen aan de ontwikkeling van het vak.

Vanzelfsprekend zullen de mogelijkheden die zich voordoen bekijken en staan we open voor alle constructieve ideeën en suggesties van leden

Het NVO bestuur

Wij blijven al wat in onze mogelijkheden ligt voor u doen! Mocht u bezwaar willen maken kunt u uw mogelijkheden bekijken op onder het kopje Actueel op onze site.