Nieuwsbrief NVO

Praktijken blijven gesloten tot en met 09-02

VWS: er komt geen uitzondering voor osteopathie

Beste leden,

Eerder vandaag was er telefonisch contact met VWS. Ze hadden een duidelijk boodschap: er komt geen uitzondering voor osteopathie, op geen enkele manier.

VWS zal de LHV en KNGF een brief sturen waarin ze om aandacht vragen voor de situatie. Daarmee geeft VWS invulling aan de motie zoals geformuleerd.
De NVO wordt niet betrokken bij het opstellen van deze brief. Ook wordt er geen overleg georganiseerd.

Naar eigen zeggen houdt VWS daarmee de reeds ingezette koers aan waarbij de grens wordt getrokken bij de wet BIG. Ook geeft men aan dat de minister duidelijk heeft aangegeven dat er geen ruimte is voor uitzonderingen.

Natuurlijk valt daar van alles tegenin te brengen en hebben we dat ook gedaan maar dit is de lijn die gehanteerd wordt. Daar zullen we het op dit moment mee moeten doen, minimaal tot 9 februari.

Er wordt met onze adviseurs nog gekeken of en op welke manier hier nog iets tegenin te brengen valt.

Dit is natuurlijk een tegenvaller maar de positieve uitkomst is dat we hoe dan ook op de kaart staan bij de politiek. We zullen daar gebruik van gaan maken om zo snel mogelijk tot wettelijke erkenning te komen.

Het NVO-bestuur

Kortom: We blijven voor onze patiënten een oplossing zoeken!