Nieuws vanuit de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie tegen de Lockdown Osteopathie

Nieuws vanuit de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie tegen de Lockdown Osteopathie

Publicatiedatum: 29-12-2020

In opdracht van de NVO is er gisteren door onze juristen een brief verstuurd aan de griffier, voorzitter en alle 25 leden van de vaste Kamercommissie voor VWS. In deze brief worden juridische onduidelijkheden en zwakheden van het huidige beleid aangekaart. Ook wordt er vanuit de zorginhoud en het patiëntenbelang betoogd waarom de osteopaten de eventuele volgende keer wél op de lijst met uitzonderingen zouden moeten staan.

Mogelijk dat er een gesprek met VWS volgt waarin we de inhoud van de brief verder kunnen bespreken met als doel om bij een eventuele volgende lockdown of een verlenging van de huidige, wél op de lijst met uitzonderingen komen te staan.

Het NVO-bestuur