Kamervragen zijn gesteld!

Er zijn vragen gesteld in de Tweede Kamer over de situatie dat osteopaten tijdens de lockdown niet hun beroep kunnen uitoefenen. We moeten nu afwachten op het antwoord van de minister om te weten wat de verlenging van de lockdown voor ons , de praktijk en onze patiënten gaat betekenen.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z00378&did=2021D01125