Hygiëne maatregelen Covid-19

Vanaf 3 maart 2021 mogen de osteopathiepraktijken weer open. Voorwaarde is wel dat er aan een hygiëneprotocol en andere aanwijzingen van het RIVM wordt voldaan. Vanaf 6 november 2021 moeten zowel osteopaat als patiënt gebruik maken van een mondkapje.

Op het moment van de afspraak moet u minimaal 24 uur vrij zijn van klachten die zouden kunnen wijzen op corona, denk o.a. aan keelpijn, koorts en kuchen. Is er iemand binnen uw huishouden positief getest op corona? Ook dan moet u 10 dagen zoveel mogelijk thuisblijven en mag u niet naar een osteopaat.

Indien u in de afgelopen 10 dagen heeft gereisd in een gebied met een
oranje of rode kleurcode, conform het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dan moet u het advies van thuisquarantaine volgen en mag u in deze periode niet naar de osteopaat.

Mocht u hierover twijfelen dan dit graag, voorafgaande aan de behandeling, met uw osteopaat overleggen.

Gelieve:

  • EEN GROTE (BAD)HANDDOEK EN EEN MONDKAPJE MEE TE NEMEN
  • plaats te nemen op de daarvoor bestemde zitplaatsen (respecteer de 1,5 meter afstand),
  • handen te wassen met daarvoor aanwezige handgel,
  • met zo min mogelijk aantal personen de praktijk te bezoeken,
  • minimaal contact met deurklinken; deur behandelkamer wordt voor u geopend en gesloten,
  • bij begroeten geen hand te geven,
  • bij voorkeur contactloos te betalen.

Wij danken u voor uw medewerking en geduld in de afgelopen maanden.

Met zorgzame groet,

Frans van Poppel & Bernard van Engelen