Het lichaam is één geheel

Het lichaam is één geheel

Deze filosofische gedachtegang vormt mede de basis van osteopathie. 

Rondom elke spier, elk bot, elk orgaan en elke zenuw vinden we een vlies. Al deze vliezen zijn met elkaar verbonden en vormen het fasciale systeem. Ook hier vinden we dus ook de eenheid van ons lichaam terug. In de volgende Engelstalige illustratie wordt inzichtelijk gemaakt wat de invloed van dit fasciale systeem kan zijn op uw gezondheid (in dit geval specifiek over lymfoedeem na borstkanker): What is fascia?