Bericht van het NVO met goed nieuws: Tweede Kamer neemt met overgrote meerderheid ‘onze’ motie aan!

De praktijken mogen nog niet open. Wel vragen onze volksvertegenwoordigers de minister om een oplossing te vinden voor het uitblijven van osteopathische zorg.

Vanmiddag heeft er in de Tweede Kamer een stemming plaatsgevonden op een hele reeks aan moties. Drie daarvan gingen over ons beroep. Zoals verwacht haalden de moties van Kuzu en Haga/vKooten geen meerderheid. De motie van Bergkamp/vdBerg wel, met een overgrote meerderheid van stemmen.

Nogmaals de motie:

Overwegende dat veel mensen met ingrijpende fysieke klachten tijdens de lockdown niet terecht kunnen bij hun chiropractor of osteopaat, omdat zij niet kwalificeren als medisch contactberoep; 

Overwegende dat ze daardoor worden beperkt in hun functioneren;

Verzoekt de regering op korte termijn in samenspraak met huisartsen en fysiotherapeuten tot een oplossing te komen voor deze mensen.

Dat betekent dat minister van Ark (Medische Zorg en Sport) en VWS naar een oplossing moeten zoeken voor de zorg die onze patiënten nu niet krijgen. De beide indieners van de motie, Kamerleden mw. Bergkamp (D66) en mw. Van den Berg (CDA) hebben bij zowel de minister als VWS aangedrongen op een bijdrage van de NVO. Het wachten is op een reactie van VWS.

Onduidelijk
De inhoud van de motie roept ook bij het bestuur nogal wat vragen op. De komende dagen gaan we aan het werk om er meer zicht op te krijgen. Enerzijds richten we ons hier weer op de politiek, bijgestaan door een gerenommeerd communicatiebureau, anderzijds zullen we ook weer de pers en social media inzetten om aandacht voor onze zaak te vragen.

Impliciet waardeoordeel
Los van de uitkomst over het al dan niet heropenen van onze praktijken, heeft het parlement vandaag een besluit genomen dat impliceert dat osteopathische zorg gemist wordt.

We houden u steeds op de hoogte van de ontwikkelingen.

Publicatiedatum: 20-01-2021

Bovenstaande is het nieuwsbericht van onze beroepsvereniging het NVO. Het maatschappelijk belang van Osteopathie is aangetoond. De motie vraagt om een oplossing voor u als patiënt. Wij, als osteopaten, zullen de oplossing zijn. We hopen dan ook snel weer voor u te mogen zorgen!