strain

een a-fysiologische verandering van structuur als gevolg van een flinke kracht of krachtsinspanning met spanningsverandering en trofische stoornissen in het omringende weefsel tot gevolg