Homeostase

Homeostase is het vermogen van een organisme om het interne milieu constant te houden, ondanks veranderingen in de omgeving waarin het organisme zich bevindt. Door homeostase kan een organisme de functie van elk individueel ‘orgaan’ aanpassen, waardoor aan de integrale behoefte van het lichaam wordt voldaan.