Genezen

Genezen is het weer gezond worden door herstellen van ziekte of verwonding.
Genezen is een complex samengesteld continue proces wat ieder levend organisme kenmerkt. Ieder lichaam is daar continue mee bezig, 24 uur per dag, een leven lang. Soms is genezing door het lichaam zelf niet meer mogelijk, voorbeelden te over. Zonder hulp van buitenaf kan een bloeding fataal zijn, door botstukken weer zo goed mogelijk te positioneren kan erger worden voorkomen en zo heeft penicilline ontelbare levens gered.
Elke therapie of medicijn is slechts een middel om het zelfgenezend vermogen te ondersteunen of te activeren.