Compensatievermogen

Wanneer het normale gezonde functioneren van een levend wezen wordt beïnvloed dan zien we het lichaam “automatisch” bijna wonderlijke, zelfbeschermende maatregelen nemen. Dit alles om toch zo goed mogelijk te kunnen blijven functioneren en zo min mogelijk blijvende schade op te lopen. Dit zijn de zogenaamde compensatiemechanismen waar ieder lichaam over beschikt.
Uiteraard worden ook deze mechanismen mede bepaald door de algehele gezondheidstoestand, maar blijken altijd (hoe ziek iemand ook kan zijn) aanwezig. Dit evenals het zelfgenezende vermogen waarover ieder lichaam beschikt.
Soms blijven dergelijke compensaties voor de rest van het verdere leven bestaan. Soms zijn ze van korte duur en hersteld het oorspronkelijke evenwicht weer restloos (volledige genezing). Soms verloopt een dergelijke aanpassing van het lichaam ongemerkt. Soms is het aanpassingsvermogen niet meer toereikend en begint iemand klachten te vertonen (hier kunnen ooit vele jaren overheen gaan!). Soms schiet het lichaam tekort of “houdt het niet meer vol” (verlies van compensatie).