Anatomie

Is de beschrijving van de bouw van het lichaam.
De eerste beschrijvingen van de menselijke anatomie waren gebaseerd op ontleding van het dode lichaam. In de loop van de geschiedenis hebben allerlei ontwikkelingen geleid tot vergaande inzichten in bouw (anatomie) en functioneren (fysiologie) van het menselijk lichaam. De kennis  van anatomie en fysiologie zal door alle toekomstige ontwikkelingen alleen maar verder toenemen.
Het mag wellicht voor zich spreken dat kennis van de (gehele) anatomie van groot belang is voor elke (para) medicus. Echter het bestuderen, toepassen en zien van relaties binnen de anatomie is van groter belang. Men moet de anatomie dus niet alleen kennen, maar ook begrijpen!! Anatomie is geen ‘dode materie’; anatomie in zijn functie van ‘beweging’ is levende anatomie; is ‘fysiologie’.
Zonder ‘bewegen’ (in welke vorm dan ook en tot in elke cel) is leven niet mogelijk. De dood is het einde van alle bewegingen. Bewegen is leven; leven is bewegen. Een van de grondleggers van ons vak heeft osteopathie beschreven als: “Osteopathy is anatomy, anatomy and once again anatomy”. Door het bestuderen van de anatomie in zijn totaliteit, worden onderlinge relaties duidelijk.