Erkenning osteopathie

Internationaal kent Osteopathie steeds meer erkenning. De Osteopathic International Alliance heeft haar ‘global review of osteopathic medicine and osteopathy 2020’ gepubliceerd.

Hopelijk dat ook dit bijdraagt aan erkenning in Nederland.