CPB ziet grotere rol bedrijven bij tegengaan ziekte

Werkgevers kunnen waarschijnlijk sterker geprikkeld worden om hun arbeidsongeschikte werknemers weer aan het werk te krijgen.  

Die voorzichtige conclusie trekt het Centraal Planbureau (CPB) op woensdag 16 april 2014 in een onderzoek. Welke prikkels dat moeten zijn, kan het onderzoeksinstituut echter niet zeggen. Daarvoor is eerst meer onderzoek nodig, zo schrijft het CPB.

“Hoewel werkgevers in Nederland in internationaal perspectief veel verplichtingen hebben om hun werknemers gezond te houden, wordt in ons land meer uitgegeven aan ziekte en arbeidsongeschiktheid dan in andere landen”, zo stellen de onderzoekers. “Dit suggereert dat er ruimte is voor verbeteringen.”

Kenmerken
Waar die ruimte ligt, moet echter nader bepaald worden, aldus het CPB. Eerst moet duidelijk worden hoe sterk de overheid bedrijven kan prikkelen om hun personeel uit de lappenmand te houden.

Het gevaar bestaat namelijk dat werkgevers – als hun verplichtingen toenemen – personeel sterker gaan selecteren op grond van gezondheidskenmerken.

Werkgevers zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor het aan het werk houden van hun personeel en het weer aan het werk krijgen van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Dit is onder meer gedaan om te voorkomen dat bedrijven de koste van ziekte ‘afwentelen op de samenleving’, aldus het CPB. [BRON: www.nu.nl op 16 april 2014]

Of onze praktijk hier een rol in kan spelen? Voor vragen neem contact met ons op. Kijk ook op onze site naar de informatie voor werkgevers/werknemers of naar onze stelling “Osteopathie had waarschijnlijk veel eerder iets voor u kunnen betekenen”.