Coronavirus

Coronavirus

Zoals uit de mediaberichten van de laatste dagen blijkt verspreidt het coronavirus zich steeds meer over Europa en in Nederland. We begrijpen dat dit zorgwekkend is.

Als praktijk volgen we de richtlijnen van het RIVM. Deze richtlijnen worden met grote regelmaat aangepast aan actuele ontwikkelingen.

De belangrijkste maatregelen die we op de praktijk nemen, gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Maar het is nu extra belangrijk om deze op te volgen. Iedereen moet met regelmaat zijn/haar handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de ellebogen en gebruik maken van papieren zakdoekjes.

Vooralsnog is er geen reden voor aanvullende maatregelen. De verantwoordelijkheid wordt door de instanties momenteel bij u als individu gelegd. We vragen u extra alert te zijn op mogelijke gezondheidsklachten die verband kunnen houden met het coronavirus (luchtwegklachten zoals hoesten, keelpijn, loopneus, licht hoesten of een verhoging tot 38 graden) zeker wanneer u recentelijk op vakantie bent geweest in één van de risicogebieden. Neem bij twijfel altijd contact op met uw huisarts en/of de lokale GGD en verzet kosteloos uw afspraak.

Osteopaten verlenen medische zorg. Zonder deze zorg neemt de druk op huisartsen en ziekenhuizen nog meer toe.

Voor acute zorg van patiënten is het van belang dat zij een osteopaat kunnen consulteren om te kunnen blijven functioneren. Voor minder acute zorg wordt geadviseerd terughoudend te zijn. Mensen ouder dan 70 en/of verminderde weerstand wordt geadviseerd hun bezoek uit te stellen.

Mocht de situatie op onze praktijk veranderen, dan informeren we u direct.

Met vriendelijke groet, Bernard van Engelen en Frans van Poppel