copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Praktijk voor Osteopathie Helmond en osteopathie-helmond.nl, berusten uitsluitend bij Praktijk voor Osteopathie Helmond. Praktijk voor Osteopathie Helmond behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij Praktijk voor Osteopathie Helmond.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk voor Osteopathie Helmond is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Praktijk voor Osteopathie Helmond heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Praktijk voor Osteopathie Helmond , sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.