Actueel

Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

24 maart 2020 Praktijk gesloten tot en met 5 april

Update Coronavirus!Door de verscherpte maatregelen rondom het coronavirus is de praktijk tot en met 5 april gesloten (als gevolg van de restrictie contactberoepen). Kabinet heeft aangescherpte maatregelen bekend gemaakt Op 23 maart heeft het kabinet strengere maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit heeft ook gevolgen voor de….

Lees Meer

23 maart 2020 Coronavirus

Coronavirus Zoals uit de mediaberichten van de laatste dagen blijkt verspreidt het coronavirus zich steeds meer over Europa en in Nederland. We begrijpen dat dit zorgwekkend is. Als praktijk volgen we de richtlijnen van het RIVM. Deze richtlijnen worden met grote regelmaat aangepast aan actuele ontwikkelingen. De belangrijkste maatregelen die we op de….

Lees Meer

18 november 2019 Problemen met geïntegreerde navigatie

Het zou kunnen zijn dat uw geïntegreerde navigatie u naar Savant Zorg (Steenovenweg 4) stuurt of via de parkeerplaats bij de automotive campus.

Lees Meer

19 september 2019 Ook pinnen is mogelijk

Op veler verzoek is het mogelijk om uw factuur met pin te voldoen. Dit geldt voor bankpassen, niet voor creditkaarten.

Lees Meer

25 mei 2018 Privacystatements – Privacybeleid Praktijk voor Osteopathie Helmond

Privacystatements – Privacybeleid Praktijk voor Osteopathie Helmond Op 25 mei 2018 is de nieuwe Privacywetgeving in werking treden. Het gaat  om de Privacy Richtlijn (95/46/EG) en de Richtlijn privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG), de nationale wetten ter uitvoering van deze richtlijnen en/of, in voorkomend geval, de verordening (EU) 2016/679 (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”)…..

Lees Meer

9 maart 2018 Met dieet ADHD te lijf, medicijnen niet meer nodig

Een aangepast dieet heeft baat bij zes op de tien kinderen met ADHD.  Een groot onderzoek in Wageningen moet aantonen hoe dat werkt.  Een soms onhandelbaar jongetje van 7 jaar met ADHD dat verandert in een lief en rustig knaapje, louter door een aangepast dieet. Het klinkt bijna te mooi om waar te….

Lees Meer

27 oktober 2017 Algemene Voorwaarden Osteopathie

Algemene Voorwaarden Osteopathie: Per 1 januari 2017 zijn de Algemene Voorwaarden Osteopathie in werking getreden. Zin zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Patiënte federatie Nederland, het Nederlands Register voor Osteopathie en de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg.

Lees Meer

10 oktober 2017 Het lichaam is één geheel

Het lichaam is één geheel Deze filosofische gedachtegang vormt mede de basis van osteopathie.  Rondom elke spier, elk bot, elk orgaan en elke zenuw vinden we een vlies. Al deze vliezen zijn met elkaar verbonden en vormen het fasciale systeem. Ook hier vinden we dus ook de eenheid van ons lichaam terug. In….

Lees Meer

20 september 2017 Wegwerkzaamheden N612 van Lierop tot Helmond

Door wegwerkzaamheden op de N612 van Lierop tot Helmond kunt u van maandag 25 september tot begin november verkeerhinder ondervinden. Meer informatie vindt u op: https://www.helmond.nl/1/nieuws/2017/September/Wegwerkzaamheden-N612-van-Lierop-tot-Helmond

Lees Meer